Υπ. Τουρισμού: Μέτρα για την έγκαιρη αντιμετώπιση των κλυδωνισμών του Brexit

Για εξασφαλισμένη έγκαιρη αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των κλυδωνισμών του Brexit στον τουρισμό κάνει λόγο το ελληνικό υπουργείο Τουρισμού.