Στο τέλος κερδίζει πάντα η βαρύτητα

Από τα ψηλά στα χαμηλά, πριν χαθούν εντελώς τα ίχνη του