Μετά από αυτές τις φωτογραφίες δε θα παραπονεθείς ξανά για κρύο

Από τα ψηλά στα χαμηλά, πριν χαθούν εντελώς τα ίχνη του