Τούμπες, πτώσεις και δύσκολες καταστάσεις

Από τα ψηλά στα χαμηλά, πριν χαθούν εντελώς τα ίχνη του