Έτος ρεκόρ το 2018 για τη Fiat

Τα αποτελέσματα της FCA (όμιλος Fiat) για το 2018 ήταν εξαιρετικά θετικά, με τον όμιλο να παρουσιάζει στοιχεία ρεκόρ σε ένα σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων του. Παράλληλα, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η ενδυνάμωση των συνεργιών με άλλες εταιρείες ενίσχυσε τη δυναμική της εταιρείας. Παράδειγμα αποτελεί η συνεχώς μεγαλύτερη συνεργασία με την εταιρεία Waymo, η οποία καθιστά τον όμιλο ως μία από τις πλέον ισχυρές δυνάμεις στο χώρο της αυτόνομης οδήγησης. Συνοπτικά τα αποτελέσματα της FCA για το 2018 περιλαμβάνουν: Την αύξηση των πωλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 102 χιλιάδες μονάδες, φτάνοντας συνολικά τα 4.842.000 οχήματα. Την αύξηση των καθαρών εσόδων σε ποσοστό 4%, φτάνοντας τα 115,4 δις. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων έφτασαν τα 7,3 δις (+3%) και το λειτουργικό κέρδος το 6,3%. Το Προσαρμοσμένο Καθαρό Κέρδος το οποίο αυξήθηκε κατά 34% στα 5 δις. και το Καθαρό Κέρδος που έφτασε τα 3,6 δις. με αύξηση 3%. Τη θετική καθαρή ταμιακή θέση των 1,9 δις., σε αντίθεση με την αρνητική καθαρή ταμειακή θέση των 2,4 δις. τον Δεκέμβριο του 2017. Τέλος, στο τελευταίο τρίμηνο του έτους ο οίκος Fitch αναβάθμισε τη βαθμολογία της FCA από τη βαθμίδα «ΒΒ» σε «ΒΒΒ-». Νίκος Τσάδαρης ΣΧΕΤΙΚΑ TAGSFiat ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR