Η δήλωση των αδελφών Αγγελόπουλων για τη δικαστική απόφαση

Με ανακοίνωσή τους, αναφέρουν ότι εναντίον της απόφασης θα ασκηθούν όλα τα νόμιμα ένδικα μέσα...