“Κόβεται” από τη διδακτέα ύλη ο Παύλος Μελάς – Η απάντηση του υπουργείου Παιδείας

Στο έγγραφο του υπουργείου με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών...