Πώς επέδρασε στη Henkel το νέο μοντέλο διανομής

Θετικές ενδείξεις για τις οικονομικές επιδόσεις της Henkel Hellas στη χρήση 2018 έχει η διοίκηση της εταιρείας, η οποία πριν από λίγες ημέρες δημοσίευσε ισολογισμό για το 2017, όπου γίνεται εμφανής η επίπτωση από την πώληση των αποθεμάτων στη μητρική (Henkel Global Supply Chain B.V.) λόγω αλλαγής του μοντέλου διαχείρισης και διανομής της πολυεθνικής παγκοσμίως.