Παράγωγα: Διατήρηση των όγκων παρά τη «μονότονη» ημερήσια μεταβολή

Στην προτελευταία σύνοδο της εβδομάδας, οι θεσμικοί έδωσαν σταθεροποιητική δυναμική στον 25άρη και πορεία σχήματος ν. Η τιμή ανοίγματος ήταν οι 1707,12 μονάδες, με προηγούμενο κλείσιμο στις 1720,96, ήτοι με πτωτικό χάσμα 13,8 μονάδων.