Η εναλλακτική πατέντα για να καθαρίσεις το αυτοκίνητο από το χιόνι

Η νομοθεσία, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία