Τι κάνει στην προπόνησή της μια μελλοντική άσος του ποδοσφαίρου

Η νομοθεσία, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία