Χ.Α.: Διαφορετική εικόνα από τις αλλαγές των δεικτών MSCI και την ιταλική περίπτωση

Μέσα σε δέσμη ειδήσεων από το εξωτερικό και από το εσωτερικό που έχουν χρηματιστηριακή σημασία είναι δύσκολο να επικρατήσει σήμερα μειωμένη νευρικότητα.