Χρηματοδότηση ενεργειακών έργων

Στην ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών στον τομέα των ενεργειακών εφαρμογών σε επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας στοχεύει σχετικό πρόγραμμα που αφορά τη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Η υποβολή αιτήσεων άρχισε την περασμένη Δευτέρα 16 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2018.