Ποιες οφειλές προς τα Ταμεία εντάσσονται στον εξωδικαστικό

Οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία οι οποίες βεβαιώθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2017 μαζί με τις προσαυξήσεις ή τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του υπόχρεου εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, η οποία περιέχει όλες τις αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη ρύθμιση.