Εξωδικαστικός μηχανισμός: Πόσοι επιχειρηματίες υπέβαλαν αίτηση και πόσοι κατάφεραν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (OCW)...