Κουλουράδες και SlotApp ενώνουν τις δυνάμεις τους

Τις δυνάμεις τους ενώνουν η ελληνική αλυσίδα Κουλουράδες και η ελληνική εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης SlotApp.