Προκήρυξη θέσεων στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency)Σύμφωνα με το Α.Π. 1415/28-02-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΘΕΣΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣΙΝΕΑ/2018/CA/FGIV/05Legal Adviser16-03-2018Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του οργανισμού:http://ec.europa.eu/inea/en/mission-objectives/job-opportunitiesΣημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στoν ως άνω Οργανισμό.Let's block ads! (Why?)