Φωτίου: Θέλουμε κράτος κοινωνικής προστασίας και όχι κράτος… Φρειδερίκης

Σε βασικό πυλώνα του νέου ψηφιακού προνοιακού κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης αναδεικνύεται ο ΟΠΕΚΑ, μετά τα Κέντρα Κοινότητας στους δήμους...