Στο στόχαστρο των ΗΠΑ για ντάμπινγκ και η Ελλάδα

Οι ΗΠΑ ανοίγουν έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν εάν ξένες μεταποιητικές βιομηχανίες, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, εξάγουν στην αμερικανική αγορά συγκολλημένους σωλήνες μεγάλης διαμέτρου σε τιμές κάτω του κόστους.