Σημαντική αύξηση κερδοφορίας (+92%) για το λιμάνι του Πειραιά

Ο κύκλος εργασιών του ΟΛΠ το 2017 ανήλθε σε 111,5 εκατ. ευρώ έναντι 103,5 εκατ. το 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 7,7 %. Όμως πολύ μεγαλύτερη ήταν η αύξηση της κερδοφορίας του.Τα κέρδη προ φόρων για το 2017 ανέρχονται σε 21,2 εκατ. έναντι 11,0 εκατ. το 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 92% και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 68,6% σε 11,3 εκατ. έναντι  6,7 εκατ.Σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017, ιδιαίτερα αυξημένα έσοδα παρουσίασαν οι δραστηριότητες στο Container Terminal (προβλήτας Ι) κατά 7 εκατ. ευρώ (53,1%) όπου η διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 70,6%, δηλαδή 453.264 ΤEU έναντι 265.716 TEU το 2016, ενώ αυξημένα ήταν και τα έσοδα από την παραχώρηση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ ( που λειτουργεί η θυγατρική της Cosco ΣΕΠ ΑΕ) κατά  3,4 εκατ. (8,4 %).Τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης παρουσίασαν μικρή αύξηση 2% και ανήλθαν σε 94,9 εκατ. έναντι 92,8 εκατ. το 2016, ενώ οι αμοιβές προσωπικού παρουσιάζονται αυξημένες κατά 17,2% από τη προηγούμενη χρήση, λόγω της καταβολής δύο επιπλέον μισθών (δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας) μετά την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας.Η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει 4,1 εκατ. ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο δημόσιο για τη χρήση 2017 έναντι 3 εκατ. το 2016 και 2 εκατ. το 2015. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,1712 ευρώ από 0,0892 ευρώ το 2016 (+ 92%).Let's block ads! (Why?)