Ιταλία και Γερμανία αντιτάσσονται στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εγκρίσεις τύπου

Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία που προωθείται προβλέπει αυξημένες δικαιοδοσίες ελέγχου από την Κομισιόν και περισσότερους ελέγχους βρίσκοντας αντίθετες χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία.