Ψίθυροι: Σύσταση για αγορά με μείωση της τιμής στόχου για ΟΤΕ

- Νέα, χαμηλότερη τιμή για τον τίτλο του ΟΤΕ δίνει σε έκθεσή της η Bank of America- Merrill Lynch, διατηρώντας τη σύσταση buy για τον τίτλο. Η νέα τιμή - στόχος είναι 12,5 ευρώ (από 13,5 ευρώ προηγουμένως). Όπως σημειώνεται στην έκθεση,  παρά το νέο χαμηλότερο guidance της εταιρείας για τις ταμειακές ροές και την αναπροσαρμογή των εκτιμήσεων της ML, συνεχίζει να βλέπει αξία στη μετοχή.