Ολόκληρο το νομοσχέδιο για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος...