Εβδομαδιαίο Δελτίο Νομοθεσίας 36/17

PDF | DOC | Εβδομαδιαία Δελτία ΝομοθεσίαςΕβδομαδιαία ενημέρωση Νομοθεσίας για το έτος 2017 του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.Τεύχος 36ο (από 04/09/2017 έως 08/09/2017)|Νομολογία 2017/Εβδομαδιαία Δελτία ΝομοθεσίαςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii1. ΝΟΜΟΙ και οι Συνοδευτικές Εκθέσεις τους 42. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Ε. 43. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 54. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ (ή και με σύμπραξη άλλου/ωνΥπουργών) 55. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Π.Υ.Σ.) 56. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Π.Ν.Π.) 57. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6Α. Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 6Β. Κ.Υ.Α με σύμπραξη του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 7Γ. Λοιπές Υ.Α. 7Δ. Λοιπές Κ.Υ.Α. 118. ΚΑΝΟΝΙΣMΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 13ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 141. Ιδιωτικοποιήσεις – Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 142. Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 33 και 34του Ν. 4024/2011 143. Οργανισμοί Υπηρεσιών – Σύσταση και Κανονισμοί Εσωτερικής ΛειτουργίαςΝομικών Προσώπων 144. Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις – Λύσεις – Εκκαθαρίσεις Νομικών Προσώπων 185. Υπερωριακή απασχόληση μονίμου και προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. 186. Εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων 207. Ετήσιες Εκθέσεις Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών 208. Αποφάσεις Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 209. Διεθνείς Συμβάσεις – Κυρώσεις Συμφωνιών, Μνημονίων Συνεργασίαςκαι Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ 2110. Ε.Σ.Π.Α. 21ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠ.Δ.Α. 22Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 22ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 221. Γενικές Διατάξεις 222. Ηλεκτρονικό έγγραφο 303. Ηλεκτρονικά Αρχεία 324. Ηλεκτρονικές Διαδικασίες ΚΕΠ-ΕΚΕ 325. Δια@ύγεια 356. Ψηφιακή Υπογραφή 377. Πιστοποίηση 38Β. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 40ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 401. Γενικές Διατάξεις 402. Κατάργηση της υποχρέωσης για επικύρωση των αντιγράφων 423. Απόδειξη ταυτότητας προσώπου 424. Περιορισμός των δικαιολογητικών 435. Προθεσμίες για απάντηση σε αιτήματα πολιτών 456. Περιορισμός συναρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων – Περιορισμός Υπογραφών 467. Αντικατάσταση κατάθεσης συγκεκριμένων δικαιολογητικών με υποβολήυπεύθυνης δήλωσης 478. Ανασύσταση φακέλου 489. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών 4910. Ισχύς αναρτημένων στο διαδίκτυο πράξεων 5111. Απλούστευση συγκεκριμένων διαδικασιών 5112. Υπηρεσίες μιας στάσης – ΚΕΠ/ΕΚΕ 52Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 56ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 561. Γενικές Διατάξεις 562. Καθορισμός διαδικασίας μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτωναπό Δημόσιες Υπηρεσίες 613. Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια καυσίμων οχημάτων κρατικών υπηρεσιών 614. Ζητήματα σχετικά με την ασφάλιση και τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνταιαπό οχήματα του Δημοσίου 62Δ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 64ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 641. Γενικές Διατάξεις 642. Ειδικές Διατάξεις 67Ε. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ……………….69(Αποσπάσεις, Μετατάξεις, Μετακινήσεις, Μεταφορά προσωπικού, μνημονιακήκινητικότητα)ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:Ξεφυλλίστε τα Δελτία ΝομοθεσίαςLet's block ads! (Why?)