Οι απαντήσεις στα θέματα Ιστορίας Γενικής Παιδείας

Τις απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας Γενικής Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας.