Έρχεται νέο κύμα ξενοδοχειακών επενδύσεων στην πρωτεύουσα

Κύμα ξενοδοχειακών επενδύσεων αναμένεται τα επόμενα τέσσερα με πέντε χρόνια, σαν αποτέλεσμα των θετικών προσδοκιών για μία σημαντική άνοδο των διεθνών τουριστικών αφίξεων στην πρωτεύουσα. Η κατάρρευση της Κωνσταντινούπολης ως προορισμού, αλλά και η συνεχής βελτίωση της εικόνας της Αθήνας τροφοδοτούν το τουριστικό ρεύμα προς το λεκανοπέδιο.