Μήπως είναι… εξωχώριοι;

Η εικόνα ενός Κοινοβουλίου που τα µέλη του ψηφίζουν νόµους χωρίς προηγουµένως να τους έχουν αναγνώσει δεν είναι απλώς απογοητευτική. Είναι εξοργιστική! Ιδίως µάλιστα όταν λίγες µόνον ηµέρες αργότερα οι ίδιοι βουλευτές αναγκάζονται υπό την πίεση των αντιδράσεων της κοινής ...