Να κάνουµε τα… αυτονόητα!

Μία από τις λέξεις που έχουν χρησιµοποιηθεί κατά κόρον από τους πολιτικούς µας ταγούς και έχουν «κουράσει» και -κυρίως- απογοητεύσει τους Ελληνες πολίτες στα «πέτρινα» χρόνια της οικονοµικής κρίσης και των αλλεπάλληλων µνηµονίων είναι η λέξη διαπραγµάτευση. Και βέβαια η... ...