Εγγραφές εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 από 27/1/2016 έως 5/2/2016

Οι εγγραφές των εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, δυνάμει των διατάξεων της περ. 5 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.12.2015 (ΦΕΚ Α' 184/30.12.2015) θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 27/1/2016 μέχρι και 5/2/2016, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.