Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2016. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΔΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος 9ος όροφος, γραφείο 909, τηλ. 210-8203 689.