Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος

Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του ΟΠΑ (πτέρυγα Δεριγνύ, 3ος όροφος) καθημερινά κατά τις ώρες 10.00-14.00.