Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015

Η ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016.