Έκτακτη εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2016

Οι δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 15/1/2016 έως και την Κυριακή 24/1/2016, μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/.