Μη πραγματοποίηση προπτυχιακών μαθημάτων στο κεντρικό κτήριο τη Δευτέρα 11/1/2016

Τη Δευτέρα 11/1/2016 δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα στο Κεντρικό Κτήριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προπτυχιακά μαθήματα, λόγω έκτακτων συνθηκών.