Ανακοίνωση Πρυτανείας για την κατάληψη του ΟΠΑ από αγνώστους

Την Παρασκευή 08/01/2016, ομάδα αγνώστων εισέβαλε στο κεντρικό κτήριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διέκοψε βιαίως την ακαδημαϊκή και διοικητική του λειτουργία. Εκδίωξε φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό και κατέλαβε το κτήριο.