Επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 6-7% για το 2016, σύμφωνα με τις προβλέψεις